1. Introduktion till Felboken

Att leverera digitala bilder är egentligen rätt enkelt. Genom att göra några enkla kontroller kan varje användare försäkra sig om att bilderna kommer att återges med hög kvalitet.

Trots det ser man ofta bilder som återges med utfrätta hudtoner, för låg eller för hög kontrast, felaktig färgbalans med mera, med mera. Fel som gjorts på grund av att bildproducenten saknar kunskap i hur man skapar en digital bildfil. Fel som går vidare i produktionskedjan genom att bildanvändare inte vet hur man kontrollerar kvaliteten på en digital bildfil.

Sedan flera år tillbaka finns en leveransrekommendation om hur bilder ska levereras. Denna rekommendation är framtagen i ett samarbete mellan Grafiska Företagens Förbund, Bildleverantörernas Förening, Sveriges Tidskrifter och Svenska Fotografers Förbund.

Rekommendationerna är indelade i fem delar. Den första tar upp vad beställaren behöver tänka på, den andra beskriver vad fotografen ska tänka på, den tredje delen beskriver viktiga moment vid bildbearbetning, den fjärde delen beskriver vad som är viktigt i samband med tryckanpassningen och den sista delen tar upp vad som är väsentligt att tänka på vid tryckningen.

För att sprida kunskapen hur dessa rekommendationer ser ut och hur man rent praktiskt kan använda dem, har ovan nämnda organisationer plus Svenska Tecknare och Sveriges Kommunikationsbyråer gått samman för att ta fram »Felboken – hur du undviker tryckfelen genom att göra rätt från början«. Förhoppningen är att både bildbeställare och bildproducenter ska använda denna beskrivning för att se hur man kan kontrollera bilder för att få hög kvalitet på återgivningen i tryck och på webb.

Arbetet med Felboken har genomförts av en grupp bestående av Bosse Kinnås, Eva-Terez Gölin, Jonas Berggren och Stefan Ohlsson.

Här på felboken.se finner du också de bildexempel som använts i samband med de provtryck som gjorts. Provtryckningen har gjorts i tre varianter, på bestruket papper, på obestruket papper och på dagstidningspapper. Tryckningen av provtrycken har gjorts av Printfabriken (bestruket och obestruket papper) och V-TAB (dagstidningspapper).

 

Sök
Felboken
Felboken som pdf

Ladda ner hela Felboken, en pdf som beskriver allt du bör kunna och allt du bör göra för att leverera bilder som uppfyller alla de krav som krävs för att slutresultatet ska bli en professionell produkt av hög klass.