6. Extrema partiers återgivning

På skärmen kan det vara svårt att avgöra om de ljusaste partierna i bilden kommer att tryckas med en bra återgivning. Kommer de bli helt utfrätta, eller kommer de återges med en bra ton?

Många tryckta bilder innehåller partier som är helt utfrätt vita eller helt igengrott svarta. Detta behöver inte vara fel, det kan ju vara så att ett parti ska vara återgivet med maximal svärta eller helt vita. Men det är viktigt att innan tryckningen kunna avgöra om partier som bör innehålla nyanser och valörer kommer att återges korrekt, eller om de blir helt vita/svarta.

En ton som ska tryckas som en mycket ljust grå ton, men inte helt pappersvit, måste ha ett RGB-värde på 242-248, beroende på vilken tryckmetod som ska användas. För ett bestruket papper av bra kvalitet bör du kunna använda 248 som gräns, för tryck på sämre papperskvaliteter bör du sänka denna gräns något.

Genom att skapa ett Tröskelvärdeslager och sedan dra ner opaciteten på detta lager är det lätt att se vilka partier som kommer att bli återgivna helt i vitt.

Ljusare valörer än så kommer att förlora sin ton i trycket, eftersom en tryckpunkt på 1-2% är omöjliga att återge på pappret. Partier med så små punkter kommer att bli helt vita i trycket. På sämre papperskvaliteter kan denna gräns ligga upp mot 4-5%.

Det finns många metoder att kontrollera att de ljusasta valörerna har en tillräcklig ton för att de ska kunna tryckas. Den kanske enklaste är att använda sig av ett justeringslager av typen Tröskelvärde. Ställ in det gränsvärde du valt. Alla valörer som nu återges i vitt kommer att bli helt utfrätt vita i det färdiga trycket. Genom att dra ner opaciteten på lagret kan du se bilden under.

De två övre bilderna har ett lager av typen Tröskelvärde, inställt på 248. Vitpunkten i den vänstra bilden är justerad så att bara de allra ljusaste glansdagrarna är vita, medan i den högra bilden har stora ytor i den vita klänningen gjorts vita. De nedre bilderna är gjorda på samma sätt, men utan Tröskelvärdeslagret.

Det är svårare att dra en lika tydligt gräns när det gäller svarta valörer, eftersom metoden som används när bilden separeras till CMYK förändrar resultatet i stor utsträckning. Används perceptuell konverteringsmetod eller relativ med svartpunktskompensation kan svärtan vara relativt djup och det kommer ändå komma fram tydliga valörer i de mörka partierna.

Används relativ kolorimetrisk konvertering utan svartpunktskompensation kommer dock många av de djupaste valörerna bli helt svarta. Ju sämre papper som används, desto fler svarta valörer kommer att försvinna vid en sådan konvertering.

Konverterar du med perceptuell återgivning eller använder ett program för konvertering från RGB till CMYK som ger dig möjlighet att aktivera svartpunktskompensation kan du utgå från att alla valörer med ett RGB-värde högre än 10 kommer att återge valörer.

Använder du relativ kolorimetrisk konvertering i ett program som inte har svartpunktskompensation kan du utgå från att alla valörer djupare än 30 kommer att bli svarta på ett bra papper.

Bilden till vänster är separerad till tryckprofilen med svartpunktskompensationen aktiv, bilden till höger är separerad utan svartpunkts­kompensation
Justera svart- och vitpunkt

Det bästa sättet att se till att bilderna inte får en felaktig återgivning i dessa partier är att under bearbetningen ha en noggrann kontroll över dessa valörer. Beroende på vilket program som används sker detta på olika sätt.

I Photoshop CC sker det på följande sätt:

1. Öppna panelen för kurvjustering och klicka i den svarta pipetten.

2. Håll ner alt-tangenten och dra i den svarta triangeln till dess att bilden visar små svarta ytor.

3. Håll ner alt- och skift-tangenten och klicka på den svarta ytan.

4. Upprepa denna process med den vita pipetten.

5. I info-paletten finns nu värdena som bilden har i de mörkaste och ljusaste partierna. Justera bilden med kurvjusteringen till dess att de önskade värdena har kommit fram i dessa partier.

I Info-paletten kommer du då se färgvärdet på den punkt. Du kan då justera värdet så att du får det önskade utseendet på detta parti. Upprepa sedan justeringen i bildens ljusa partier genom att välja den vita pipetten. Gör sedan samma moment för att justera dessa valörer.

 

Sök
Rubrik
Felboken som pdf

Ladda ner hela Felboken, en pdf som beskriver allt du bör kunna och allt du bör göra för att leverera bilder som uppfyller alla de krav som krävs för att slutresultatet ska bli en professionell produkt av hög klass.