FELBOKEN!

Att leverera digitala bilder är egentligen rätt enkelt. Genom att göra några enkla kontroller kan varje användare försäkra sig om att bilderna kommer att återges med hög kvalitet. Trots det ser man ofta bilder som återges med utfrätta hudtoner, för låg eller för hög kontrast, felaktig färgbalans med mera, med mera. Fel som gjorts på […]

FELBOKEN

– lär dig hur du undviker tryckfelen genom att istället göra rätt från början! [button url=”http://www.felboken.se/felboken/introduktion/” label=”Läs mer”]

EXEMPELSAMLINGEN

– har tryckts på bestruket, obestruket och dagstidningspapper och med den kan du enkelt jämföra vad som händer med bilder i olika tryckkvaliteter. [button url=”http://www.felboken.se/exempelsamlingen/” label=”Läs mer”]

CHECKLISTAN

Det här är de 10 kontrollpunkterna som du bör gå kontrollera bilderna efter.

LEVERANSREKOM-MENDATIONERNA

– innehåller checklistor på vad du bör tänka på utifrån fem olika roller i den digitala kedjan. [button url=”http://www.felboken.se/leveransvillkoren-for-digitala-bilder/” label=”Läs mer”]

LADDA NER

– här kan du ladda ner exempelbilderna, profiler och en massa annat. [button url=”http://www.felboken.se/ladda-ner/” label=”Läs mer”]

INFORMATION

Felboken är ett samarbetsprojekt mellan flera aktörer i den digital kedjan. Här hittar du mer om bakgrunden och vilka som arbetat med projektet. [button url=”http://www.felboken.se/information/” label=”Läs mer”]