Att leverera digitala bilder är egentligen rätt enkelt. Genom att göra några enkla kontroller kan varje användare försäkra sig om att bilderna kommer att återges med hög kvalitet.

Trots det ser man ofta bilder som återges med utfrätta hudtoner, för låg eller för hög kontrast, felaktig färgbalans med mera, med mera. Fel som gjorts på grund av att bildproducenten saknar kunskap i hur man skapar en digital bildfil. Fel som går vidare i produktionskedjan genom att bildanvändare inte vet hur man kontrollerar kvaliteten på en digital bildfil.

[button url=”http://www.felboken.se/felboken/introduktion/” label=”Läs mer”]