Checklistan

Checklistan med sina 10 kontrollpunkter är gjord för att både du som fotograf/leverantör och du som beställare/mottagare ska kunna säkerställa att bilderna håller en tillräckligt hög kvalité för det ändamål de är tänkta för.

Som leverantör kontrollerar du dina bilders kvalitet gentemot checklistan innan du levererar dem och som mottagare gör du samma sak vid mottagandet. Då är båda parter säkra på att bilderna håller en tillräckligt hög kvalitet. 

Kontrollera färger

1. En arbetsfärgrymd ska finnas inbäddad. Det bör vara Adobe RGB eller eci-RGB v2, den kan vara sRGB om bilden enbart ska användas i dagspress. Det får inte vara en skanner-, kamera-, skärm- eller skrivarprofil.

2. Minnesfärger som hudton, grönska, himmel ska vara trovärdigt återgivna.

3. Svart- och vitpunkt ska placeras så att dessa valörer kan återges i tryck

4. Färger ska vara tryckbara utan att valöråtergivning/färgton förändras.

5. Bilden ska innehålla tillräckligt mycket valörsteg i varje kanal för att man ska undvika posterisering. Minst 200 valörer ska finnas i varje kanal. 

Kontrollera upplösning och skärpa

6. Bilderna ska ha tillräckligt hög upplösning för den tänkta användningen. Om inget avtalats ska den räcka till en A4 med en upplösning på 350 ppi.

7. Bilderna ska vara tillräckligt skarpa för den tänkta användningen. 

Kontrollera filformat etc.

8. Bilderna ska ligga i ett lämpligt filformat, som tiff, psd, jpg. Bilden ska vara i 8 bitar, inte i 16.

9. Bilderna ska inte innehålla extra kanaler (sparade markeringar) eller extra justeringslager/lager.

10.Relevant metadata ska finnas inbäddad i bilden. Minimum är att upphovsman och kontaktinformation ska anges, men även användningsrättigheter och bildinformation bör bifogas.

 

Sök
Checklistan