EXEMPELSAMLINGEN

– har tryckts på bestruket, obestruket och dagstidningspapper och med den kan du enkelt jämföra vad som händer med bilder i olika tryckkvaliteter. [button url=”http://www.felboken.se/exempelsamlingen/” label=”Läs mer”]

CHECKLISTAN

Det här är de 10 kontrollpunkterna som du bör gå kontrollera bilderna efter.

LEVERANSREKOM-MENDATIONERNA

– innehåller checklistor på vad du bör tänka på utifrån fem olika roller i den digitala kedjan. [button url=”http://www.felboken.se/leveransvillkoren-for-digitala-bilder/” label=”Läs mer”]

LADDA NER

– här kan du ladda ner exempelbilderna, profiler och en massa annat. [button url=”http://www.felboken.se/ladda-ner/” label=”Läs mer”]

INFORMATION

Felboken är ett samarbetsprojekt mellan flera aktörer i den digital kedjan. Här hittar du mer om bakgrunden och vilka som arbetat med projektet. [button url=”http://www.felboken.se/information/” label=”Läs mer”]