Att leverera digitala bilder är egentligen rätt enkelt

Genom att göra några enkla kontroller kan varje användare försäkra sig om att bilderna kommer att återges med hög kvalitet. Trots det ser man ofta bilder som återges med utfrätta hudtoner, för låg eller för hög kontrast, felaktig färgbalans med mera, med mera. Fel som gjorts på grund av att bildproducenten saknar kunskap i hur man skapar en digital bildfil. Fel som går vidare i produktionskedjan genom att bildanvändare inte vet hur man kontrollerar kvaliteten på en digital bildfil.

Felboken

– lär dig hur du undviker tryckfelen genom att istället göra rätt från början. I felboken berättar vi hur det går till.

Exempelsamlingen

- har tryckts på bestruket, obestruket och dagstidningspapper och med den kan du enkelt jämföra vad som händer med bilder i olika tryckkvaliteter.

slideshow_check

Checklistan

- som leverantör kontrollerar du dina bilders kvalitet gentemot checklistan innan du levererar dem och som mottagare gör du samma sak vid mottagandet.

slideshow_levrek

Leveransrekommendation

- innehåller checklistor på vad du bör tänka på utifrån fem olika roller i den digitala kedjan.

Ladda ner

- här kan du ladda ner exempelbilderna, profiler och en massa annat.

slideshow_info

Information

- Felboken är ett samarbetsprojekt mellan flera aktörer i den digital kedjan. Här hittar du mer om bakgrunden och vilka som arbetat med projektet.